Unghästflock

Stoflock
Vi tar emot fölston och ungston som går på lösdrift. De går i stora kuperade hagar. Flocken består av ca 15 hästar i olika åldrar.
Stor ligghall finns. Grovfodret är analyserat och kraftfoder ges efter behov.
De har tillsyn flera gånger per dag och bästa skötsel garanteras.
Pris: 2000 kr inkl moms per månad
Kostnad för verkning och avmaskning tillkommer

Hingstflock
Vi håller på att avveckla vår hingstflock och från 2022 tar vi ej emot nya hingstar i vår flock