Unghästflock

Hingstbete.
Vi tar emot unghingstar som går på lösdrift. De går i stora kuperade hagar. Flocken består av ca 15 hästar i olika åldrar.
Stor ligghall finns. Grovfodret är analyserat och kraftfoder ges efter behov.
De har tillsyn flera gånger per dag och bästa skötsel garanteras.
Pris: 1500 kr inkl moms per månad
Kostnad för verkning och avmaskning tillkommer

Stobete.
Tar också emot avelston eller ungston på lösdrift
 Info se hingstbete